loading
close
SON DAKİKALAR

Turgut Ünlü: Demokrat olmak

Turgut Ünlü
Tarih: 11.01.2018

Turgut olmak: Unutmamak gerekir ki bu insanların en önemli ortak paydası yurtaşlıktır.

Medeni cesareti tam, kendine güvenli, geleceğe yönelik iyi düşünceleri olabilen, olan-bitenin sonrasını net olarak görebilen, yani rasyonel düşünebilen bireyler topluluğu olmalıyız. Teşekkür etmekten yüksünmeyen,özür dilemeyi bilen,sorumluluktan kaçmayan,hatalarını çabuk görüp dönebilen.
Ani karar veren,fevri çıkışları olan,çabuk heyecanlanarak ağzı bozuk,hırçın,tahammülsüz bireyler olmaktan hep birlikte birbirimiz eğiterek çıkmalıyız.
Böylece tehdit,korkutma ve meydan okuma,kaba kuvvet,birbirinin adamı olma ve bilgisizlik terkedilecek,yerini zerafet,yumuşaklık,nezaket,sevgi,birlikte üretme,olumlu iletişim,kadın-erkek birlikteliği ve eşitliği,kadınların daha çok sayıda ve aktif katılımcılığı olacaktır.
 

Demokrasinin vazgeçilmez 3 temel ilkesi vardır. Bunlar;
 
1-İçine dialog,tolerans,uzlaşma ve katılım hobi kavramları dahil eden BARIŞ,BARIŞÇILIK
 
2-İçine inanç özgürlüğü,bağımsızlık,insan (çocuk,genç,kadın vb) hakları, cinsel tercih hakkı gibi kavramları dahil 
eden ÖZGÜRLÜK,ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK.
 
3-İçine eşitlik,liyakat,yurttaşlık,laiklik gibi ilkeleri dahil eden ÇOĞULCULUK.
Bunlara uyulduğunda,sahip olunduğunda,uygulandığında,ancak DEMOKRAT olunur. Katılımcılık yönetişim böyle sağlanır. Platon bundan 2.400 yıl önce ‘’ çok oy almak başka şey,iyi yönetmek başka’’ demişti. ‘’ Korku düzeni’’ de işte böyle yıkılabilir.Rasyonel düşünen,demokrat insanlar önce kendi kararlarını ardından kendi düzenini yenilerler. Tabii ki bunun kendileri gibi olan insanlarla danışarak örgütlenerek yaparlar.
Unutmamak gerekir ki bu insanların en önemli ortak paydası yurtaşlıktır.Hemşericilikten,her türlü kutuplaşmadan uzak,ülkede yaşayan herkesi içine alan ortak payda YURTTAŞLIK.
Bu noktada elbette ki, gelir dağılımındaki dengesizlik ve adaletsizliği, her alandaki fırsat eşitsizliğini,kayırmacılığı,baskı ve sömürücülüğü ortadan kaldırmaya bakılacaktır.Bunun yanında toplum olarak iyiye,güzele,refaha,mutluluğa gidebilmek için yurttaşlık ortak payda olarak görülmeli ve herkesin katkısının önemsendiği ulusal ve evrensel hedefler belirlenmelidir.Bazen üslup, yaklaşım esastan, konudan önce gelir. Neyin anlatıldığından çok nasıl anlatıldığı önemli olur.Bu arada duygu birliğinin kurulması öne çıkar. Bunun için karşıdakine saygı duymak,göstermek gerekir.
Son derece haklı,insanlığın yararlarına güzel sözler söyleyip,önemli işler yapan ülkemin vicdanı olan biz solcular,
-Duygu birliğini kurmaktaki eksikliklerimizden,
-Sonuç almayı değil,tepki göstemeyi daha çok önemsediğimizden,
-Verilen tepkilerin beraberinde stratejik bir çözüm önerisi taşımamasından,
-Enerjilerimizin önemli bölümünü özgürlük istemeye harcamamızdan ,
-Toplumun önemli bir kısmını, terbiye edilecek cahil bir topluluk olarak görmemizden ya da böyle algılanabilecek söz ve eylemlerden,
-Savunulan değerlerin iyi uygulayıcısı olmamaktan,
-’’Özgürlük’’ denen inanç özgürlüğünü değil, inanmama özgürlüğünün sunulmasından,
-İç kavgalar,hizipleşmeler,çatışmalardan toplumun yeterince vicdanı olamadık.Oysa ülkemizin acilen bir toplumsal vicdana ihtiyacı vardır. Bunu da anca ‘’sol’’ ‘’ emek güçleri’’ sağlayabilir.
 
Turgut Ünlü

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları