loading
close
SON DAKİKALAR

Turgut Ünlü: Yerli PISA sonuçları... Öneriler

Turgut Ünlü
Tarih: 09.01.2018

Turgut Ünlü: 21.yüzyılın bilimsel kazanımlarına ivedilikle dönülmelidir. Bu da ancak nitelikli ve disiplinli öğretmen anlayışı ile mümkündür.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Uluslararası düzeyde yapılan PISA, TİMSS sonuçlarının ortaya çıkardığı çok olumsuz tabloyu eleştirerek, örtbas etmek için,81 il,495 ilçe,1299 okuldan 38 bin 8.sınıf öğrencinin katılımında ABİDE Projesi kapsamında yaptığı sınav değerlendirmesi (YERLİ PİSA) de hüsranla sonuçlandı.

Çocukların, Türkçe'de %70,Fen’de %85, Sosyal Bilgiler %72, Matematik'de %90’ı orta ve alt düzeyde kaldı. Yapılan değerlendirmede çocuklarımızın;

-Türkçe’de karşılaştırma, açıklama yaparak zıtlıklar ve olumsuzluklardan çıkarımda bulunamadıkları, metinleri günlük yaşamla ilişkisi kuramadıkları, sorunlara yaratıcı çözüm üretemedikleri, metinlerdeki benzerlikleri, farklılıkları, ayrıntıları, önemsiz detayları, soyut kavramları fark edemedikleri, değerlendiremedikleri ve analiz edemedikleri.

-Matematikte birden fazla işlem gerektiren problemleri çözemedikleri, akıl yürütme ve strateji gerektiren, problemlerde gerekli işlemleri yapamadıkları, kendi çözüm yollarını bulamadıkları, yorum ve akıl yürütmelerine bağlı olarak çıkarımlar arasında ilişki kuramadıkları,alternatifler arasında seçim yapamadıkları, bir çözümün, çıkarımın veya stratejinin doğruluğunu ve geçerliliğini savunmak için matematiksel delilleri üretemedikleri;

-Fen’de; günlük yaşamdaki bazı olgu ve doğa olaylarından elde ettikleri kanıtları karşılaştıramadıkları sonuçlarına varıldı.

Bütün bunlar gösteriyor ki;

-Yaşanan bilimsel gerilemenin sonuçları,başarı geriliği olarak kendini göstermiştir.

-Eğitim sistemimiz plansız bir şekilde sürekli değişime muhatap olmaktadır.

-Liyakat tan vazgeçilmiştir.

-Dini referans alan eğitim sistemine çocuklar mahkum edilmiştir. Kütüphane, bilişim sınıfları, spor salonu, laboratuvarı olmayan okullarımızın artık ana okullarında bile mescit zorunluluğu bulunmaktadır.
Sorun üst değil alt dilimlerdeki çocuklarımızla ilgilidir.

21.yüzyılın bilimsel kazanımlarına ivedilikle dönülmelidir.Bu da ancak nitelikli ve disiplinli öğretmen anlayışı ile mümkündür.

-Öğretmene yatırım yapılmalıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine katılımı artırılmalıdır. Öğretmene yatırım yapmak, bir politik tercih olmaktan çıkarılmalıdır.

-Ulusal eğitim planımızı yapmak zorundayız.

-Öğrencilerin eğitim hedefleri yükseltilmelidir. Eğitim hedeflerinin yükselmesi, başarıya ulaşmayı artırır.

-Evlerde öğrenme kaynakları artırılmalıdır.

-Okullarımız, kaynak yetersizliğimiz, disiplin, öğrenmeye uygun bir okul iklimi gibi nitelikler açısından TIMSS verilerine göre başarıyı destekler nitelikte değildir. Okul temelli bir bütçeleme ile okulun ihtiyaçları ve öncelikleri belirlenerek, okulun temel materyal ve insan kaynakları, ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir finansman sağlanmalıdır. Öğrenmeye uygun bir ortam oluşturulmalıdır.

-Öğrencilerin matematik dersi hakkındaki görüşleri ve derse katılım oranları 4. sınıftan 8.sınıfa daha olumsuz yönden değiştirilmektedir. Bu dersin daha çok öğrencinin öğrenmekten vazgeçmesi ve ortaokul yıllarında bir kopuş yaşanması demektir. Ortaokulda matematik performansındaki gerileme nedenleri detaylıca incelenmelidir.

-Erken çocukluk için ailelerin eğitilmesi desteklenmesi, çocukların kaliteli bir okul öncesi eğitime erişimini sağlaması gerekmektedir.

-Türkiye okul terkinde Avrupa’da ki 35 ülke arasında ilk sıradadır bunun derhal önüne geçilmelidir.

-Çözmemiz bunca sorun varken ‘’YERLİ PİSA’’ sonuçları ortada iken hala MEB Müsteşarının "2019’da PİSA da sıçrama yapacağız" açıklaması gerçekle bağdaşmamaktadır.

-19 milyon öğrencimiz vardır.Eğer bunları iyi eğitemezsek ülkemiz için alarm zilleri çalacağını akıldan çıkarmamalıyız.

Turgut Ünlü

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları