loading
close
SON DAKİKALAR

Uğur Mumcu'yu Uğur Mumcu yapan neydi?

Turgut Ünlü
Tarih: 22.01.2013

Turgut Ünlü yazdı, ''Kemalist çizgisinden tüm zorluklara karşın hiç taviz vermemesi''...

24 Ocak 2003 tarihinde malum güçlerce katledilen Uğur Mumcu, sağlığında olduğu gibi aramızdan bedeni ayrıldıktan sonra da hep sevildi, sayıldı, tutuldu, tanıyan-tanımayan herkesin takdirini kazandı, kazanıyor.

Uğur Mumcu’yu bu kadar geniş kitlelerce sevgi seline uğratan nedir?

İnançlarında ödünsüz olması,

Araştırmacı ve yürekli bir gazetecilik yapması, 

Kemalist çizgisinden tüm zorluklara karşın hiç taviz vermemesi,

Atatürkçülüğü, Kemalizmi ANTİ EMPERYALİZM + TAM BAĞIMSIZLIK diye tarif ederek gerçek özüne kavuşturması.
“Evet; inançla haykıralım: Atatürkçülük ulusal bağımsızlık demektir, ulusal kurtuluş demektir, anti emperyalist bilinç demektir.’’ diyen O ‘ dur.

“Dünya alemi bilir ki; Atatürkçülüğün temeli ulusal bağımsızlıktır. Kemalizm dediğiniz kavram da işte bağımsızlıktan kaynaklanır. Şu sözler M.Kemal Paşa’nın önderliğinde toplanan ilk Meclis’in kararları olarak Kurtuluş Savaşı’nın anlamı ve amacını belirler: “TBMM, ulusun hayat ve bağımsızlığa suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunma ve bu amacına karşı hareket edenleri yok etme azmiyle kurulmuş bir orduya sahiptir.”

Çok açıkça görülüyor ki, ilk meclis emperyalizme ve kapitalizme karşı savaşmak için kurulmuştur. “Milli Mücadele Ruhu” budur. diyen O’dur.

Cumhuriyetimizin içinde bulunduğu oluşumu;

“Temelinde bağımsızlık harcı yatan Cumhuriyetimiz 2.Dünya Savaşı’ndan sonra emperyalistlerin ahtapot kollarına teslim edilmiştir. Öyle bir teslimiyettir ki; yer altı zenginliklerimiz çok uluslu şirketlerin emrindedir, öyle bir teslimiyettir ki, petrol, maden ve yabancı sermaye yasaları yabancı uzmanlarca hazırlanmıştır, öyle bir teslimiyettir ki ülke topraklarının bir bütünü üs adı altında başka devletin genelkurmayına teslim edilmiştir; öyle bir teslimiyettir ki ordumuzun silahları araç gereçleri okyanus ötesi ülkelerin bayraklarına bağlanmıştır.” sözleri ile açıklayan O’dur.
Çıkış yolu olarak da; önce DEVRİMCİ bir siyaset izlenmesi gerektiğini şu sözlerle belirten O’dur.

“Devrimci Siyaset, antiemperyalist olmak, bağımsızlık savaşlarını desteklemek, olaylardan emekçi sınıf ve tabakaların sosyal adalet içinde özgürce yaşamak için somut sonuçlar çıkarmak, elden geldiği ölçüde bu ilkeleri uygulamak. . . Bütün bunlar siyasal olduğu kadar ideolojik açıdan da “TAM BAĞIMSIZ” olmak. Ulusallığı Tam Bağımsızlıkla sınıfsallığa da bu ulusallık ile sürdürüp, evrensel boyutlarda barışçı düşünceleri savunmak.”

Emperyalizmin iyiden iyiye saldırganlaştığı, iktidar sahiplerinin gaflet dalalet hatta hıyanet içine düştüğü günümüz Türkiye’sine yıllar önce DEVRİMCİ SİYASET izleyerek nihai çıkış yolunu, hedefi, yol ve yöntemi;

“Türkiye, Emperyalizmin bu eskimiş kirli oyununu dün olduğu gibi bugün de elbet tarihin çöplüğüne atmasını bilecektir.”
Bu kurt kapanı karşısında Kurtuluş Savaşımızın o kutsal Kuvayi Milliye Ruhunu diriltmek, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık inanç ve siyasetini bir bayrak gibi dalgalandırmak tek seçenektir. Emperyalisti yenecek güç Ulusal Birlik’ten geçer. Bu oyunları tek tek aydınlığa çıkaracak ve ulusça üstesinden geleceğiz.

Yeter ki Tam Bağımsızlık Ruhunu ve Bilincini yeniden diriltelim ve Kuvayi Milliye türkülerinde ulusça bir araya gelelim.” sözleri ile gösteren O’dur. 

Işıklar içinde yat KALPAKSIZ KUVVACI.


Turgut Ünlü

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları